Dziennik Gazeta Prawna
IN-15 (archiwalny) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Warszawa)

IN-15 (archiwalny) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Warszawa)

1.01
2169
Wersja: 22.12.2016
Obowiązywał do 30.06.2019

Do czego stosuje się IN-15

Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Miejsce składania:
1. Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
2. W przypadku posiadania nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy informację wraz z załącznikami IN-15/O i/lub IN-15/Z należy złożyć w Biurze Podatków i Egzekucji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Termin złożenia: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 30 października 2015 r. poz. 8633), Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 11 grudnia 2015 r. poz. 10689), Uchwała Nr XXI/511/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 11 grudnia 2015 r. poz. 10690).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF