Dziennik Gazeta Prawna
AKC-4/L (6) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

AKC-4/L (6) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

00
1641
Wersja: (6)
Obowiązuje od 28.12.2021

Do czego stosuje się AKC-4/L (6)

Formularz AKC-4/L stanowiący załącznik do formularza AKC-4, który należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wzór stosuje się począwszy od 1 lipca 2021 r.
Na druku należy podać:

  • okres za jaki składana jest deklaracja,

  • dane podatnika: identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL, nazwę pełną lub nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia (w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi),

  • obliczenie wysokości podatku akcyzowego,

  • obliczenie kwot podatku akcyzowego od poszczególnych wyrobów.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna

Art. 21 ust.1 pkt 1, art. 24 ust.1 pkt 2 i 3, art. 24b ust.1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF