AKC-PR (6) (archiwalny) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

Wersja: (6) | Pobrań: 2639 | Obowiązuje od: 2019-01-01 do: 2021-06-30
1.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.7 (3 głosy)

Opis: AKC-PR (6) (archiwalny) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

Na formularzu AKC-PR Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego należy podać dane dotyczące:

  • organu i miejsce wydania potwierdzenia (informacje o naczelniku Urzędu Skarbowego oraz nazwę i adres urzędu skarbowego),
  • dane podatnika, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego (nazwa pełna/nazwa pełna, nazwisko, pierwsze imię - dot. podmiotu będącego osobą fizyczną oraz adres siedziby/zamieszkania),
  • rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności gospodarczej podatnika:
    • objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,
    • opodatkowane podatkiem akcyzowym,
    • zużywanych przez podmiot zużywający.
  • opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2018 poz. 2442);
Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2020 poz. 2046).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.