Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CBC-R (2) Informacja o grupie podmiotów
CBC-R (1) (archiwalny) Informacja o grupie podmiotów

CBC-R (1) (archiwalny) Informacja o grupie podmiotów

5.01
224
Wersja: (1)
Obowiązywał od 19.10.2017 do 05.12.2022

Do czego stosuje się CBC-R (1)

Informację o grupie podmiotów CBC-R (1) składa jednostka raportująca, o której mowa w art. 82 pkt 4 ustawy, na podstawie art. 83 ust. 1 albo art.84 ust. 1 ustawy.
Termin składania: 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, o którym mowa w art. 82 pkt 8 ustawy.
Miejsce składania: Ministerstwo Finansów.

Formularz CBC-R przygotowany został w celu umożliwienia jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów przekazywania informacji o grupie podmiotów.

Celem dokumentu jest przedstawienie wskazówek dotyczących przekazywania danych za pomocą formularza CBC-R.

Uwaga: Pełna funkcjonalność formularza CBC-R wraz z wysyłką elektroniczną jest dostępna tylko w module fillUp Premium. Chcąc skorzystać z fillUp w wersji Premium skontaktuj się z naszym konsultantem - przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę.

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF