Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: CEIDG-PN (2.1) Udzielone pełnomocnictwa
CEIDG-PN (1.06) (archiwalny) Udzielone pełnomocnictwa

CEIDG-PN (1.06) (archiwalny) Udzielone pełnomocnictwa

00
717
Wersja: 1.06
Obowiązywał do 22.05.2016

Do czego stosuje się CEIDG-PN (1.06)

Formularz CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa  dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Druk CEIDG-PN jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do udzielenia pełnomocnictwa.

Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. 

Formularz należy uzupełnić o dane osobowe, adres zamieszkania lub adres wykonywanej działalności pełnomocnika, któremu jest udzielane pełnomocnictwo do prowadzenia spraw w imieniu wnioskodawcy wraz ze szczegółowym zakresem udzielanego pełnomocnictwa.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listownie - w tym przypadku  istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu oraz elektronicznie. Wniosek składamy w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Również  zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii wymagana jest płatność.

Więcej informacji na temat CEIDG pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF