Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: DPO Dokument potwierdzający odzysk
DPO (archiwalny) Dokument potwierdzający recykling

DPO (archiwalny) Dokument potwierdzający recykling

4.01
619
Wersja: 01.10.2018
Obowiązywał od 01.10.2018 do 24.11.2021

Do czego stosuje się DPO

Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:

  1.  przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;

  2. prowadzącego odzysk – egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;

  3. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

  1. każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub

  2. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca, lub

  3. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.

Wszelkie objaśnienia zawarte są w formularzu, pod sekcjami, których dotyczą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) - załącznik 1

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF