Dziennik Gazeta Prawna
DPPR-CIT Deklaracja przychodów za rok poprzedni - podatek ryczałtowy CIT

DPPR-CIT Deklaracja przychodów za rok poprzedni - podatek ryczałtowy CIT

00
524
Wersja: 16.12.2020

Do czego stosuje się DPPR-CIT

Podatnicy płacący podatek dochodowy od osób prawnych mogą stosować opodatkowanie ryczałtem jeśli łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług (z VAT). Powyższy warunek ten nie musi być spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem co oznacza, że wejść na ryczałt można nawet posiadając w latach poprzednich przychody o wyższej wartości.

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Choć za pierwszy rok kwota przychodów z roku poprzedniego może przekraczać 100 mln zł, to przepisy nie usuwają obowiązku złożenia deklaracji również w pierwszym roku korzystania z formy ryczałtowej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 28 r. ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492 i 1565).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF