DPR-zal (archiwalny) Załącznik do dokumentu potwierdzającego odzysk / recykling

Wersja: 07.02.2012 | Pobrań: 120 | Obowiązuje do: 2015-02-27
Brak głosów

Opis: DPR-zal (archiwalny) Załącznik do dokumentu potwierdzającego odzysk / recykling

Załącznik stanowi kontynuację Działu 1 "Dokumentu potwierdzającego odzysk" oraz "Dokumentu potwierdzającego recykling".
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów.
Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:
  1. przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku - egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;
  2. prowadzącego odzysk - egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;
  3. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla:

  1. przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu - egzemplarz oznaczony symbolem literowym A;
  2. prowadzącego recykling - egzemplarz oznaczony symbolem literowym B;
  3. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - egzemplarz oznaczony symbolem literowym C.

Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

  1. każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub
  2. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca, lub
  3. zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.
Rozporządzenie weszło Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling  w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.