DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej

Wersja: 12.07.2019 | Pobrań: 2955
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: DzES Dzienna ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej

Całość sprzedaży oraz wszystkie przychody pochodzące z działalności gospodarczej należy rozliczyć dla celów księgowych i podatkowych. W efekcie wykazane musza one zostać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji sprzedaży. Dokumenty obejmujące sprzedaż to głównie faktury, raporty kasowe oraz rachunki. Sprzedaż może jednak obejmować również czynności, do których faktura nie jest obowiązkowo wystawiana, a przedsiębiorca nie chce lub nie musi obrotu wykazywać na kasie rejestrującej. 
Zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej prowadzona powinna być na dany dzień – jest to proste zestawienie, które przydatne jest zarówno dla celów magazynowych, jak i dla celów wystawienia na koniec dnia dowodu wewnętrznego. Sumy z prowadzonej działalności powinny jako łączną ilość sprzedaży z danego dnia obejmować: łączną sprzedaż na faktury plus łączną sprzedaż na kasach fiskalnych plus łączną sprzedaż z dowodu wewnętrznego z tytułu sprzedaży niezaewidencjonowanej. Natomiast innego rodzaju wyksięgowania towarów z działalności gospodarczej następują na podstawie ewidencji strat, kradzieży czy innych zdarzeń w firmie. Tego rodzaju czynności nie wpływają na generowanie przychodu, jednak również powinny być ewidencjonowane ze względu na zgodność danych magazynowych.
 

Podstawa prawna:

Par. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj. z dnia 15 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 728).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.