EW (archiwalny) Ewidencja wyposażenia

Wersja: 24.04.2013 | Pobrań: 4859 | Obowiązuje od: 2013-04-24 do: 2019-12-31
Brak głosów

Opis: EW (archiwalny) Ewidencja wyposażenia

Podatnicy prowadzący uproszczoną księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów), jak również rozliczający się z tytułu przychodów opodatkowanych ryczałtowo (prowadzący ewidencję przychodów), zobowiązani są ujmować posiadane wyposażenie, którego wartość w chwili nabycia przekracza 1500 zł, w ewidencji wyposażenia. Wyposażenie o wartości początkowej do 1.500 zł, jak również składniki majątku nie zaliczone do wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa lub równa 1500 zł, nie podlegają ujęciu w ewidencji wyposażenia. Powyższa zasada, zgodnie z którą majątku nie trzeba wprowadzić do ewidencji wyposażenia, dotyczy zarówno majątku obrotowego jednostki (towary i wyroby, odpady, braki, produkty gotowe i w trakcie produkcji), jak i majątku trwałego, który ze względu na decyzję podmiotu zaliczony zostaje do środków trwałych.

Natomiast składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, które zgodnie z decyzją podmiotu ujmowane są bezpośrednio w kosztach i okres ich używania nie przekracza roku, należy ująć w ewidencji wyposażenia.

Przepisy prawa nie wprowadzają jednolitego wzoru ewidencji, wskazują natomiast minimalną ilość danych, jaką dokument prowadzony przez podatnika powinien zawierać. Ewidencja może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Powinna być prowadzona na bieżąco i ujmować zmiany stanu składników majątku podmiotu. 

Podstawa prawna:

Par. 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.