Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS Z-KW Obj Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statycznej karty pojazdu (Z-KW)
EWP (archiwalny) Ewidencja wydatków na pojazd prywatny wykorzystywany do celów działalności gospodarczej

EWP (archiwalny) Ewidencja wydatków na pojazd prywatny wykorzystywany do celów działalności gospodarczej

00
4752
Wersja: 17.05.2017
Obowiązywał do 16.01.2023

Do czego stosuje się EWP

Przedsiębiorca ma możliwość zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na prywatny samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Pojazd ten może stanowić zarówno własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jak i być własnością osoby trzeciej (np. oddany na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy). Wydatki te zalicza się do kosztów wyłącznie do limitu kilometrówki czyli w części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu. Podatnik musi zatem kontrolować ilość przejechanych autem kilometrów (w tym celu obowiązkowo prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu) oraz wartość wydatków (w tym celu prowadzić powinien ewidencję ponoszonych kosztów w związku z eksploatacją pojazdu).

Ewidencja nie jest obowiązkowa w przypadku samochodów innych niż osobowe, a także samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu. W tych przypadkach rozliczenia można dokonywać w całości bez konieczności kontrolowania limitu przejechanych kilometrów.

Ewidencja przebiegu pojazdu, powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W zakresie ewidencji wydatków, która jest prowadzona dobrowolnie, wskazać należy przede wszystkim rodzaj wydatków i ich wartość w celu porównania ich z miesięcznym limitem przejechanych kilometrów.

Obie ewidencje prowadzić należy w ujęciu miesięcznym.

Szybki i praktyczny – Kalkulator kilometrówka na e-pity.pl pozwoli Ci wyliczyć koszty w zależności od pojemności pojazdu oraz przebytego dystansu.

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 46, art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF