FV-WS Faktura wewnętrzna szczegółowa / Dokument wewnętrzny

Wersja: 07.08.2015 | Pobrań: 2743
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: FV-WS Faktura wewnętrzna szczegółowa / Dokument wewnętrzny

Obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dotyczył do 2013 r. podatników dokonujących:

  • nieodpłatnej dostawy towarów zrównanej z odpłatną,
  • nieodpłatnego świadczenia usług zrównanego z odpłatnym,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • dostawy towarów, dla którego podatnikiem jest nabywca,
  • świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca.

Od 2013 r. obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych ustąpił miejsca ich dobrowolnemu wystawianiu. Podatnik ma prawo, lecz już nie obowiązek dokumentowania powołanych powyżej czynności fakturą wewnętrzną. Nie ma również wskazanych jednoznacznych zasad wystawiania takich dokumentów. W praktyce dokument taki powinien obecnie przyjmować nazwę dowodów wewnętrznych i stanowić dokument służący jedynie polityce jednostce i prawidłowemu rozliczaniu podatków i czynności inter company.

Miejsce wystawiania dowodów wewnętrznych zajmują obecnie dokumenty zewnętrzne - faktury przekazywane przez kontrahenta (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy i świadczenia usług opodatkowanych odpowiednio u nabywcy lub usługobiorcy) lub wewnętrzne dokumenty księgowe, wystawiane dowolnie (nieodpłatna dostawa lub świadczenie usług zrównane z odpłatnymi). W skrajnym przypadku dowód wewnętrzny może być w ogóle nie wystawiany, przy czym jedynym obowiązkiem podatnika jest wykazać należny podatek od transakcji na deklaracji VAT oraz wpłacić go na rzecz organu podatkowego.    

Faktura wewnętrzna wystawiana jest w kwocie netto i do tej wartości dodawany jest, naliczany przez podatnika podatek VAT na zasadzie samoopodatkowania. Nie ma możliwości wystawiania faktur VAT na zasadach marży lub faktur przez podatników nieopodatkowanych VAT (dawniej - rachunków uproszczonych) w przypadku transakcji rozliczanych na zasadzie samoopodatkowania. Wszystkie te czynności pozostają bowiem poza zakresem rozliczeń fakturą wewnętrzną.

Praktyczny i szybki kalkulator VAT netto / brutto – sprawdź oblicz kwotę VAT lub netto.

Podstawa prawna:

Art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.