Aktualnie obowiązujący druk

FV-Zb (n) (od 2014) (archiwalny) Faktura zbiorcza VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 15 pozycji)

Wersja: 06.02.2014 | Pobrań: 2594 | Obowiązuje od: 2014-01-01 do: 2013-12-31
Brak głosów

Opis: FV-Zb (n) (od 2014) (archiwalny) Faktura zbiorcza VAT netto (liczona od cen jednostkowych netto - 15 pozycji)

Od 2014 roku przepisy prawa milczą na temat wprowadzonej rok wcześniej faktury zbiorczej, pozwalającej na ujęcie na jednej fakturze wielu transakcji dokonywanych w pewnym okresie między dwoma podatnikami.

Do końca 2013 r. fakturę zbiorczą należało wystawić z tytułu sprzedaży mającej miejsce w danym miesiącu, przy czym wystawić należało ją nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca. Od 2014 r. wydłużeniu uległ okres, w którym fakturę, zawierającą wiele czynności dokonywanych z jednym podatnikiem – można dokumentować jedną fakturą. Wystawić ją należy nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania pierwszej z transakcji objętych tym dokumentem.

Jako najistotniejszy element dokumentu zbiorczego, na fakturze tego rodzaju podać należy datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Powyższe oznacza wyłącznie, że faktura zbiorcza wystawiana w związku z wieloma czynnościami wskazywać powinna datę każdej z tych czynności.

Ustalenie daty wykonania czynności wpływa na termin rozliczenia podatku VAT. Zgodnie z ogólną zasadą rozliczania podatku, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Stąd data ich podania na fakturze pozwala wskazać prawidłowy termin rozliczania podatku VAT.

Podstawa prawna:

Art. 106e ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.