FVKOR-P Faktura korygująca - pozostałe pozycje faktury

Wersja: 03.03.2016 | Pobrań: 8445
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: FVKOR-P Faktura korygująca - pozostałe pozycje faktury

Podatnik może popełnić błędy zarówno w pozycjach faktury takich jak podstawa opodatkowania czy stawka podatku należnego, jak również w pozycjach, które nie wpływają na kwoty wykazywane w fakturze pierwotnie wystawionej.
W przypadku faktury korygującej tzw. pozostałe pozycje faktury, podatnik nie ma obowiązku zawierać na fakturze korygującej wszystkich danych dotyczących pierwotnie wskazywanych towarów i usług. Danymi niezbędnymi będą w takim przypadku:

  • wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
  • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

o    datę wystawienia;
o    kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
o    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
o    numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
o    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
o    datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed dokonaniem tych czynności, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
o    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą ( ile chodzi o korektę nazwy towaru lub usługi);

 

  • przyczynę korekty;
  • prawidłową treść korygowanych pozycji – dopuszczalne jest również podanie pozycji korygowanych – błędnych oraz pozycji nowych, prawidłowych.

Nie ma natomiast na niej konieczności wskazywać kwoty korekty podstawy opodatkowania lub kwoty korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej.

Praktyczny i szybki kalkulator VAT netto / brutto – sprawdź oblicz kwotę VAT lub netto.

Podstawa prawna:

Art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.