Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS AK-H/m (2023) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
GUS AK-H/m (archiwalny) (2016) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel

GUS AK-H/m (archiwalny) (2016) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel

4.01
280
Wersja: 10.03.2016
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się GUS AK-H/m

Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników.

Ankieta koniunktury zawiera pytania diagnostyczne, odnoszące się do badanego miesiąca i pytania prognostyczne (dotyczące najbliższych 3 miesięcy).

Zbierane informacje mają przeważnie charakter jakościowy - zawierają jedynie ocenę. Na podstawie każdego pytania konstruowany jest wskaźnik koniunktury jako różnica między odsetkiem odpowiedzi na pierwszy wariant korzystny z punktu widzenia przedsiębiorstwa a wariant niekorzystny. Nie bierze się pod uwagę odpowiedzi „pozostaje bez zmian” i innych. 

Sprawozdanie GUS AK-H/m sporządza się do 10 dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna

art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 855) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 poz. 1304) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 118)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF