Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS DG-1 (2023) Meldunek o działalności gospodarczej
GUS DG-1 (2015) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej

GUS DG-1 (2015) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej

00
1807
Wersja: 06.01.2015
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.12.2015

Do czego stosuje się GUS DG-1 (2015)

Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych.
W przypadku konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach korekty te uwzględnia się w rubryce ,,od początku roku” w najbliższym sprawozdaniu po stwierdzeniu nieprawidłowości.
W sprawozdaniach za styczeń nie należy wypełniać rubryki ,,od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego” (w dziale 1, 2 i 3, rubryki 2).
Podmioty zaklasyfikowane do działu 02 według PKD 2007 wypełniają wyłącznie informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o czasie przepracowanym (dział 1 wiersze 06 11).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

Meldunek o działalności gospodarczej należy przekazać do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

Podstawa prawna

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF