Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS DG-1 (2023) Meldunek o działalności gospodarczej
GUS DG-1 (2021) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej

GUS DG-1 (2021) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej

00
5450
Wersja: 2021
Obowiązywał od 01.01.2021 do 31.12.2021

Do czego stosuje się GUS DG-1 (2021)

Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych. W przypadku konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach (np. wystawienie faktur korygujących) korekty te uwzględnia się w rubryce ,,od początku roku” w najbliższym sprawozdaniu po stwierdzeniu nieprawidłowości. Korekty dotyczą tylko danego roku, w związku z tym nie należy wykazywać wartości ujemnych. W sprawozdaniach za styczeń nie należy wypełniać rubryki ,,od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego” (w dziale 1, 2 i 3, rubryki 2). Podmioty zaklasyfikowane do działu 02 według PKD 2007 wypełniają wyłącznie informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o czasie przepracowanym (dział 1 wiersze 06 11).

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF