Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS DG-1 (2023) Meldunek o działalności gospodarczej
GUS DG-1 (od XI 2013) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej za rok 2013

GUS DG-1 (od XI 2013) (archiwalny) Meldunek o działalności gospodarczej za rok 2013

00
288
Wersja: 01.11.2013
Obowiązywał od 01.11.2013 do 02.02.2014

Do czego stosuje się GUS DG-1 (od XI 2013)

Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacunkowych.

W przypadku konieczności skorygowania danych wykazanych w poprzednich okresach korekty te uwzględnia się w rubryce "od początku roku" w najbliższym sprawozdaniu po stwierdzeniu nieprawidłowości.

W sprawozdaniach za styczeń nie należy wypełniać rubryki "od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego" (w dziale 1, 2 i 3 rubryki 2).
Podmioty zaklasyfikowane do działu 02 według PKD 2007 wypełniają wyłącznie informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz o czasie przepracowanym (dział 1 wiersze 06-11).

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wypełniania formularza DG-1 znajdują się na końcu wzoru dokumentu.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2013 poz. 1223); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1223).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF