Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS F-01/I-01 (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
GUS F-01/I-01 (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

GUS F-01/I-01 (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

00
4780
Wersja: (2016)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się GUS F-01/I-01 (2016)

Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). Formularz F-01/I-01 został dostosowany do załącznika nr 1 ww. ustawy.

Objaśnienie do pytania 7 „Czy jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?” Na pytanie 7 jednostka udziela pozytywnej odpowiedzi, zaznaczając pole „1 tak”, jeżeli sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 ust. 1a lub 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
Formularz należy przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.). Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 855) Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 118)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF