Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS F-01/I-01 (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
GUS F-01/I-01 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

GUS F-01/I-01 (2019) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

00
9315
Wersja: (2019)
Obowiązywał od 01.01.2019 do 31.12.2019

Do czego stosuje się GUS F-01/I-01 (2019)

Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2018 poz. 997)

Termin przekazania formularza - raz w kwartale:

  • do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r.,
  • do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r.,
  • do 22 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r.,
  • do 11 lutego 2019 r. za rok 2018.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.).

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy.
Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danym z tych oddziałów (zakładów).
Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2018 poz. 997)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF