Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS F-01/I-01 (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
GUS F-01/I-01 (2021) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

GUS F-01/I-01 (2021) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe

00
12 145
Wersja: (2021)
Obowiązywał od 01.01.2021 do 31.12.2021

Do czego stosuje się GUS F-01/I-01 (2021)

Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351, z późn. zm.). Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości. W przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w terminie umożliwiającym wykorzystanie zawartych w nim danych na potrzeby sprawozdania F-01/I-01, dopuszcza się podanie dla celów statystycznych danych wstępnych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo w momencie wypełniania w/w formularza.

Termin przekazania: raz w kwartale:

  • do 20 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r.,
  • do 20 lipca 2021 r. za I półrocze 2021 r.,
  • do 20 października 2021 r. za trzy kwartały 2021 r.,
  • do 10 lutego 2022 r. za rok 2021

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF