Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS F-01/s (2022) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2022
GUS F-01/s (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2016

GUS F-01/s (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2016

00
425
Wersja: 2017
Obowiązywał od 01.01.2017 do 31.12.2018

Do czego stosuje się GUS F-01/s (2016)

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych należy przekazać/wysłać w terminie do 30 marca 2015 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2014 r.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, z późn. zm.).

Sprawozdanie składa się z trzech działów:
Dział I. Rachunek zysków i strat
Dział II. Fundusze-stan w dniu 31 grudnia
Dział III. Dane uzupełniające-stan w dniu 31 grudnia

Podczas wypełniania sprawozdania proszę zapoznać się z objaśnieniami, które dostępne są w końcowej części formularza.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533). Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF