Dziennik Gazeta Prawna
GUS G-06 (2020) Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu za rok 2020

GUS G-06 (2020) Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu za rok 2020

00
1349
Wersja: 2020
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się GUS G-06 (2020)

Formularz wypełniają jednostki, które wykazują obrót odpadami nadającymi się do recyklingu. Odpady nadające się do recyklingu są to użyteczne materiały odpadowe powstające w procesach produkcyjnych (odpady poprodukcyjne), wyroby zużyte (odpady poużytkowe) oraz wstępnie wysortowane (wysegregowane) frakcje odpadów komunalnych (bez ich przetworzenia) nieprzydatne do bezpośredniego wykorzystania w przetwórstwie przemysłowym. Sprawozdanie sporządza się w okresach rocznych. Jednostką miary jest tona, z jednym miejscem po przecinku. Sprawozdanie jest sprawozdaniem bilansowym, co oznacza że dla każdego wyrobu (odpadu) musi być spełniona następująca zależność: zapas na początek roku + przychód z własnej działalności + skup + import zużycie własne – sprzedaż – eksport – ubytki naturalne i straty = zapas na koniec roku.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF