Aktualnie obowiązujący druk

GUS H-01/k (archiwalny) (2021) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

Wersja: (2021) | Pobrań: 2397 | Obowiązuje od: 2021-01-01 do: 2021-12-31
Brak głosów

Opis: GUS H-01/k (archiwalny) (2021) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

Raport H-01/k należy przekazać raz w kwartale do:

  • 22 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r.,
  • do 21 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r.,
  • do 21 października 2021 r. za III kwartał 2021 r.,
  • do 24 stycznia 2022 r. za IV kwartał 2021 r

W kwocie przychodów netto ze sprzedaży należy uwzględnić wartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów, towarów i materiałów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, wraz z upustami, rabatami i bonifikatami bez podatku VAT. Nie należy natomiast uwzględniać sprzedaży składników majątku trwałego, przychodów z najmu lub dzierżawy środków trwałych, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów z operacji finansowych (dywidendy z tych udziałów, uzyskanych odsetek itp.)

Dane dotyczące osób pracujących podaje się na formularzu H-01/k łącznie z osobami zatrudnionymi poza granicami kraju. Do pracujących nie należy zaliczać osób skreślonych czasowo z ewidencji, z któymi nie rozwiązano umowy o pracę, tj. między innymi osób korzystających z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego powyżej 3 miesięcy; pracujących na umowę zlecenie, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Więcej objaśnień jak należy wypełniać druk H-01/k znajduje się końcu formularza.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.