Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS KZ zal (2017) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych
GUS KZ zal (2015) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych

GUS KZ zal (2015) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznych

00
283
Wersja: (2015)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się GUS KZ zal (2015)

Formularz GUS KZ należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny.
Podmioty, które nie posiadały w 2014 r. kapitału zagranicznego, odpowiadają tylko na pytanie 1, zakreślając "2", i odsyłają sprawozdanie do urzędu statystycznego wskazanego w nagłówku sprawozdania (prawy górny róg) lub zaznaczają właściwą odpowiedź na formularzu elektronicznym.
Podmioty, które w 2014 r. posiadały kapitał zagraniczny, wypełniają wszystkie pozycje formularza. Podmioty, które sporządziły sprawozdania SP lub F-02 oraz podmioty, które nie posiadały kapitału zagranicznego w dniu 31 grudnia 2014 nie wypełniają punktu 3 w dziale 3.
Sprawozdanie dotyczy danych za rok kalendarzowy, tzn. wypełnia się je również wówczas, gdy rok obrotowy zaczyna się od innego dnia niż 1 stycznia. Podmiot, którego rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym lub podmiot, który powstał w ciągu roku 2014, podaje dane o kapitale według stanu na dzień 31.12.2014 r. (dział 2 punkt 1.1 rubryka 2, punkt 1.2 rubryka 8) oraz pozostałe dane za rok kalendarzowy.

Podstawa prawna

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 poz. 1304)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF