Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS P-02 (2017) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach
GUS P-02 (2012) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

GUS P-02 (2012) (archiwalny) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

00
122
Wersja: (2012)
Obowiązywał od 01.02.2013 do 14.02.2013

Do czego stosuje się GUS P-02 (2012)

Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić jednostki gospodarki narodowej produkujące wyroby przemysłowe i/lub posiadające zapasy wyrobów przemysłowych/towarów handlowych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Dane o produkcji należy wykazać dla wszystkich wyrobów lub grup asortymentowych, które są określone w "Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2012", dla wskazanych jednostek miary, zgodnie z objaśnieniami do formularza (zamieszczone na końcu wzoru dokumentu).

Dane o wielkości zapasów należy podać dla pozycji oznaczonych w "Nomenklaturze PRODPOL do badań miesięcznych w roku 2012" symbolem "Z" lub dla wyrobów zamieszczonych na odrębnej "Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2012 r.".

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr. 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr. 173, poz. 1030 z późn. zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439, z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr. 173, poz. 1030 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF