Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS RF-01 (2023) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
GUS RF-01 (2012) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału

GUS RF-01 (2012) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału

4.01
1049
Wersja: (2012)
Obowiązywał od 16.04.2012 do 20.02.2013

Do czego stosuje się GUS RF-01 (2012)

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

Formularz "kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału" należy przekazać w terminie do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 20 lutego 2013 r. z danymi za rok 2012.

Formularz należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), jeżeli nie podano innego sposobu prezentacji danych.
Objaśnienia dotyczą klasyfikacji aktywów i pasywów finansowych oraz podziału sektorowego. Dane w 2011 r. wykazuje się w pełnych tysiącach złotych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

Formularz archwialny, obowiązywał do 20.02.2013 r.

Podstawa prawna

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF