Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS RF-01 (2023) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
GUS RF-01 (2013) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

GUS RF-01 (2013) (archiwalny) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

00
607
Wersja: (2013)
Obowiązywał od 15.04.2013 do 20.02.2014

Do czego stosuje się GUS RF-01 (2013)

Formularz RF-01 to kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. Sporządzane jest na koniec kwartału. Wypełniony formularz należy przekazać do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 20 lutego 2013r. z danymi za rok 2012.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce  publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).  Formularz należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), jeżeli nie podano innego sposobu prezentacji danych.

W części I należy wykazać podstawowe dane przedsiębiorstwie, natomiast w części II należy wykazać aktywa i pasywa finansowe przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienie druku RF-01 znajdują się w części Objaśnienia, które są dołączone do formularza.

Podstawa prawna

1. Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.); 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF