Dziennik Gazeta Prawna
GUS RG-RD Wykonywana działalność

GUS RG-RD Wykonywana działalność

00
3106
Wersja: 15.07.2019
Obowiązuje od 15.07.2019

Do czego stosuje się GUS RG-RD

Formularz GUS RG-RD stanowi załącznik do Wniosku GUS RG-OP lub RG-OF.

Wnioski GUS RG-OP lub GUS RG-OF wraz z załącznikami powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej ma siedzibę, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą niepodlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy zabraknie miejsca do uzupełnienia danych dotyczących opisu rodzaju działalności należy dołączyć kolejny GUS RG-RD.

Formularze GUS RG zamieszczone zostały na stronie http://bip.stat.gov.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2019 poz. 1110)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF