Dziennik Gazeta Prawna
GUS SOF-2F (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za rok 2014

GUS SOF-2F (2014) (archiwalny) Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za rok 2014

00
204
Wersja: 2014
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.12.2015

Do czego stosuje się GUS SOF-2F (2014)

Formularz GUS SOF-2F jest sprawozdaniem o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych za 2014 rok. Dotyczy związków zawodowych, związków zawodowych rolników indywidualnych, którzy wykazali, że prowadzą działalność gospodarczą lub zatrudniają na podstawie stosunku pracy lub posiadają koszty przekraczające 100 tys. zł.
Zgodnie z art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej podmioty są zobowiązane do przekazania okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności oraz jej wyników.
Formularz podzielony jest na 3 działy:

  • Dział I - Pracujący na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych do osób zatrudnionych nie zaliczamy osób, będących na stażu finansowanym z urzędu pracy ani innych osób oddelegowanych do pracy na rzecz jednostki przez inną instytucję
  • Dział II – Przychody i koszty jednostki – jeśli rok rozrachunkowy nie trwa od 01.01 do 31.12 to należy wykazać przychody za ostatni zamknięty rok rozrachunkowy.
  • Dział III – Środki trwałe i nakłady inwestycyjne – należy tu wykazać kompletne składniki majątkowe orz nakłady finansowe lub rzeczowe.

Formularz należy wypełnić do 4 maja 2015 za rok 2014.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159, z późn. zm.).

Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Podstawa prawna

Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF