GUS SOF-5ES Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej za 2019 r.

Wersja: 2020 | Pobrań: 1686 | Obowiązuje od: 2020-01-01
Brak głosów

Opis: GUS SOF-5ES Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej za 2019 r.

SOF-5ES załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej należy przekazać w terminie do 29 kwietnia 2020 r.

Wypełniany przez Państwa formularz jest objęty TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ, która nakłada na służby statystyki publicznej absolutny obowiązek zachowania poufności i zakazuje im udostępniania jednostkowych dokumentów pozwalających na identyfikację osób, organizacji, instytucji lub innych jednostek organizacyjnych. W związku z tym formularz ten bezwzględnie nie będzie udostępniany żadnym osobom, urzędom, instytucjom, firmom itp.

W razie pomyłki należy wyraźnie skreślić błędną odpowiedź i wpisać obok właściwą.
Symbol przy pytaniu na formularzu oznacza, że wśród zawartych na tej karcie objaśnień znajdują się dodatkowe wyjaśnienia do tego pytania.
Na formularzu obok treści pytań lub bezpośrednio pod nimi znajdują się instrukcje oznaczone kursywą. Informują one o tym, w jaki sposób należy odpowiedzieć na dane pytanie (np.można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) lub zawierają inne przydatne objaśnienia.
Proszę zwrócić uwagę na strzałki umiejscowione po niektórych odpowiedziach. Wskazują one co należy zrobić po zaznaczeniu odpowiedzi. W niektórych przypadkach przewidziano zadanie pytania szczegółowego w celu zebrania dodatkowych informacji. W innych sytuacjach strzałki wskazują pytanie, do którego należy się skierować. Brak strzałki oznacza, że po wpisaniu odpowiedzi należy przejść do pytania następnego w kolejności.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.