Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS SP (2022) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022
GUS SP (2017) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017

GUS SP (2017) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017

00
1043
Wersja: 2017
Obowiązywał od 01.01.2018 do 31.12.2018

Do czego stosuje się GUS SP (2017)

Formularz należy przekazać lub wysłać do do 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu Statystycznego, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426, z późn. zm.). Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2017 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, posiadanie kapitału zagranicznego, lata prowadzenia działalności. Jednostki „mikro” i „małe” (art.3 ust.1a, 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)), które korzystają z uproszczeń, podlegają obowiązkowi statystycznemu w zakresie wskazanym przez Prezesa GUS (art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. 2016 poz. 1426).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF