Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: GUS SP (2022) s.15 Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2022 - załącznik strona 15
GUS SP (2019) s.15 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019- załącznik strona 15

GUS SP (2019) s.15 (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2019- załącznik strona 15

00
1167
Wersja: 2019
Obowiązywał od 01.01.2020 do 31.12.2020

Do czego stosuje się GUS SP (2019) s.15

Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2019 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomicznej, posiadanie kapitału zagranicznego, lata prowadzenia działalności.
Jednostki „mikro” i „małe” (art.3 ust.1a, 1b, 1c i 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.)), które korzystają z uproszczeń, podlegają obowiązkowi statystycznemu w zakresie wskazanym przez Prezesa GUS (art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000). 
Termin przekazania: do 4 maja 2020 r.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2019 poz. 649).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF