Dziennik Gazeta Prawna
HrzP Harmonogram realizacji zadania publicznego

HrzP Harmonogram realizacji zadania publicznego

00
1351
Wersja: 25.10.2016
Obowiązuje od 03.09.2016

Do czego stosuje się HrzP

Objaśnienia do oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych /podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

Uwagi:

I Koszty merytoryczne to w szczególności:

 • wynagrodzenie kadry (np. wychowawców, kierowników, instruktorów, wykładowców, opiekunów),

 • wyżywienie uczestników,

 • nagrody, upominki dla uczestników,

 • dojazdy uczestników,

 • noclegi,

 • wynajem sali,

 • wynajem nagłośnienia,

 • itp;

II Koszty obsługi zadania to w szczególności:

 • wynagrodzenie koordynatora,
 • obsługa finansowa,
 • obsługa prawna,
 • materiały biurowe,
 • koszty eksploatacyjne,
 • czynsz, media, koszty obsługi biura;

III Inne w szczególności:

 • wyposażenie (należy wpisać koszt inwestycji jeśli taka będzie dozwolona),
 • promocja, plakaty, ulotki, ogłoszenia, strona internetowa, druk książki, itp.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) - załącznik do Oferty realizacji zadania publicznego (załącznik 1.1).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF