Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: IFT-1 (16) (2020-2022) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (9) (od 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

IFT-1 (9) (od 2012) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

3.01
1605
Wersja: (9)
Obowiązywał od 01.01.2012 do 25.09.2013

Do czego stosuje się IFT-1 (9)

Formularz IFT-1 jest sporządzany na wniosek podatnika (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku). Sporządzenie informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Formularz  IFT-1 składany jest przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w dwóch egzemplarzach. Pierwszy przeznaczony jest  dla podatnika podatku dochodowego,  o którym mowa w art.3 ust.2a ustawy, drugi egzemplarz składany jest do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.  Nr8, poz. 60, z późn. zm.) płatnik może skorygować złożoną informację przez złożenie informacji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Wzór formularza obowiązywał od 31 marca 2012 do 25 września 2013 r. i był stosowany do rozliczania przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2012 r.

Formularz można składać w wersji elektronicznej.

Więcej informacji na temat formularza IFT-1: www.platnik.e-pity.pl

Podstawa prawna

- Art.42 ust.2 pkt 2 i ust.3-4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; - załącznik nr 11 do ww. rozporządzenia.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF