Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: KD Karta dziecka
KD (archiwalny) Karta dziecka

KD (archiwalny) Karta dziecka

00
168
Wersja: 01.01.2012
Obowiązywał od 01.01.2012 do 31.12.1969

Do czego stosuje się KD

W karcie dziecka należy uzupełnić dane osobowe dziecka, dane o rodzicach biologicznych dziecka, a w szczególności należy opisać stan zdrowia rodziców, w tym przebyte choroby rodziców biologicznych, warunki życia mające wpływ na zdrowie dziecka.

Należy także  określić sytuację prawną dziecka, wymienić rodzeństwo dziecka, aktualne miejsce pobytu dziecka. W części szóstej należy wpisać dane o stanie zdrowia dziecka  oraz jego rozwoju (dane o przebiegu ciąży i porodzie, stan zdrowia dziecka po urodzeniu, aktualny stan zdrowia), w części siódmej należy ocenić rozwój  psychiczny dziecka.

Kartę należy wypełnić dużymi literami. Część szóstą karty wypełnia lekarz pediatra, część siódmą wypełnia lekarz psycholog.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1721), Załącznik nr 2.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF