Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów z możliwością wysyłki JPK_PKPIR (2)
KPIR (archiwalny) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

KPIR (archiwalny) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

00
2111
Wersja: 11.05.2013
Obowiązywał od 11.05.2013 do 27.09.2013

Do czego stosuje się KPIR

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW służy do bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych.

KPIR zobowiązane są prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą:

- których przychód netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok nie przekroczył równowartości 1.200.000 euro w polskiej walucie,

- które nie zdecydowały się na prowadzenie pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, musi być prowadzona w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF