KR-ZOiS (1) Księgi rachunkowe - Zestawienie obrotów i sald

Wersja: 1 | Pobrań: 2405
Brak głosów

Opis: KR-ZOiS (1) Księgi rachunkowe - Zestawienie obrotów i sald

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Struktura JPK_KR to plik kontrolny dotyczący ksiąg rachunkowych i obrazujący zapisy na księgach rachunkowych:

 • zestawienie obrotów i sald,
 • zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • dziennik.

W zestawieniu podajemy informacje dotyczące:

 • Typ konta (bilansowe, pozabilansowe, rozliczeniowe lub wynikowe)    
 • Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)    
 • Opis zespołu kont    
 • Kod kategorii konta według Zespołu Kont Syntetycznych (kont księgi głównej)    
 • Nazwa kategorii konta    
 • Kod podkategorii konta ksiąg pomocniczych w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych    
 • Nazwa podkategorii konta    
 • Bilans otwarcia po stronie Winien w walucie polskiej    
 • Bilans otwarcia po stronie Ma w walucie polskiej    
 • Obroty konta po stronie Winien, w okresie którego dotyczy JPK  
 •  Obroty konta po stronie Ma, w okresie którego dotyczy JPK    
 • Obroty konta po stronie Winien, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK    
 • Obroty konta po stronie Ma, w okresie od otwarcia ksiąg do daty końcowej okresu, którego dotyczy JPK    
 • Saldo po stronie Winien w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzględnieniem bilansu otwarcia    
 • Saldo po stronie Ma w walucie polskiej na datę końcową okresu, którego dotyczy JPK z uwzlędnieniem bilansu otwarcia
 • Więcej informacji o JPK: www.jpk.info.pl

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015 poz. 613).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.