Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: KRS-ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS-ZA (archiwalny) Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS-ZA (archiwalny) Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym

3.01
3350
Wersja: 05.02.2013
Obowiązywał od 01.01.2001 do 30.06.2021

Do czego stosuje się KRS-ZA

Wniosek  KRS-ZA stanowi załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zmiana może dotyczyć:

  • wykreślenia jednego i wpisania nowego oddziału/terenowej jednostki organizacyjnej,
  • zmiana danych oddziału/terenowej jednostki organizacyjnej,
  • wykreślenie oddziału/terenowej jednostki organizacyjnej,
  • wpisania nowego oddziału/terenowej jednostki organizacyjnej.

Na jednym wniosku można wpisać informacje dotyczące dwóch oddziałów/terenowych jednostek organizacyjnych.
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.

Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2000 nr 118 poz. 1247 ) - załącznik nr 53

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF