Aktualnie obowiązujący druk

KRUS UD-2 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Wersja: 16.08.2013 | Pobrań: 2422 | Obowiązuje do: 2020-07-03
2.8 5 | Głosów: 6
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.8 (6 głosów)

Opis: KRUS UD-2 (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-".
W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własności
gospodarstwa rolnego, który jako osoba prowadząca gospodarstwo zgłasza do ubezpieczenia społecznego rolników siebie i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnika.
W przypadku udzielenia w pkt 7 b i c odpowiedzi "TAK", do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o rodzaju i rozmiarze prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej.
W części II należy podać dane zarówno o małżonku nie posiadającym własnych gruntów rolnych lub nie będącym współwłaścicielem, współposiadaczem gospodarstwa rolnego, w którym wykonuje działalność rolniczą, jak też dane dotyczące małżonka rolnika, który jest właścicielem, współwłaścicielem gruntów rolnych - przy którym należy wpisać literę - W. W części II należy podać dane o pozostałych współwłaścicielach, współposiadaczach gospodarstwa rolnego.
Zgłoszenie do ubezpieczenia domownika winno być potwierdzone złożonym na piśmie zgodnym oświadczeniem rolnika i domownika o wykonywaniu przez domownika pracy w gospodarstwie rolnym (na druku wzór KRUS UD-24A).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.