KRUS WPUS Wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 o zmianie ustawy o s.u.s.

Wersja: 16.08.2013 | Pobrań: 2337
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: KRUS WPUS Wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 o zmianie ustawy o s.u.s.

Przywrócenie ubezpieczenia następuje na wiosek osoby zainteresowanej.

Daje to możliwość przywrócenia ubezpieczenia rolnikom:

  • rolnikom oraz domownikom, którzy zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia z dniem 01.10.2004r. z uwagi na formę opodatkowania;
  • rolnikom oraz domownikom, którzy po dniu 01.05.2004r. podjęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy jej prowadzeniu, spełniając warunek posiadania ubezpieczenia społecznego rolników w okresie 3 lat, którzy zostali wyłączeni z ubezpieczenia, gdyż działalność była opodatkowana na zasadach „ogólnych”.

 

Warunkiem przywrócenia ubezpieczenia społecznego jest, by należny podatek dochodowy za w danym roku nie przekraczał kwoty ustanowionej przez KRUS.

Objęcie ubezpieczeniem następuje 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Komu nie przysługuje ubezpieczenie rolnicze:

  • osobom, prowadzącym działalność w zakresie wolnego zawodu, np. lekarze, pielęgniarki, tłumacze, wykonujący działalność osobiście;
  • wspólnicy spółek prawa handlowego, np. wspólnicy spółki cywilnej.

 

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które wznawiają prowadzenie pozarolniczej działalności lub zmieniają rodzaj bądź przedmiot prowadzonej działalności, powinny poinformować o tym właściwą jednostkę KRUS w terminie 14 dni. Niepoinformowanie o powyższym skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia społecznego rolników.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.