Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: NIP-2 (15) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (10) - B.2 (archiwalny)  Załącznik do NIP-2: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach

NIP-2 (10) - B.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach

00
1159
Wersja: (10)
Obowiązuje od 01.12.2014

Do czego stosuje się NIP-2 (10) - B.2

W zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 część B.2. dotyczącą numerów identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach należy wypełnić tylko wówczas, gdy składający uzyskał numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych w innych krajach. W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy sporządzić listę tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danych określonych w części B.2. (poz. 11-13). Do sporządzenia listy można skorzystać z załącznika Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach.
Po wpisaniu wszystkich numerów identyfikacyjnych należy zaznaczyć na formularzu NIP-2 (10) w części E pole 113 kwadrat przy B.2.

Formularz obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Więcej informacji na:

www.nip-2.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161), zwana dalej "ustawą"; - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2014 poz. 1665) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF