NOb Nota obciążeniowa - jedna pozycja

Wersja: 28.04.2021 | Pobrań: 27420 | Obowiązuje od: 2017-05-23
3 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)

Opis: NOb Nota obciążeniowa - jedna pozycja

Dokument ten stanowi dowód, na podstawie którego wierzyciel żąda od dłużnika zapłaty określonej kwoty (spełnienia świadczenia pieniężnego). Wystawienie noty obciążeniowej wynika z transakcji, które nie rodzą obowiązku wystawienia faktury VAT. Typowymi sytuacjami, w których nota jest wystawiana są:

  • obciążenie kontrahenta karą umowną
  • obciążenie kontrahenta innego rodzaju odszkodowaniem za niewywiązanie się z umowy,
  • wydanie bonów towarowych,
  • kaucja gwarancyjna,
  • odsetki,
  • wzajemne rozrachunki nie rodzące obowiązku wystawienia faktury VAT,
  • w związku z obciążeniem podwykonawcy kosztami prac wykonanych przez innego podwykonawcę ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • w związku z obciążeniem członków wspólnoty kosztami zarządu.

Nota obciążeniowa powinna zawierać termin zapłaty oraz podstawę jej wystawienia. W takim przypadku jest równoważna wezwaniu do zapłaty. Brak informacji o terminie wymagalności obciążenia powoduje, że płatność  realizowana może być przed dłużnika niezwłocznie, ale równie dobrze może ją realizować dopiero po wezwaniu do zapłaty.

Not obciążeniowych nie należy wystawiać w przypadku czynności zwolnionych z opodatkowania VAT lub przypadków, w których faktury wystawia się na żądanie klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalkulatorów:

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.