Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: NWAZ-ZGL (2) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
NWAZ-ZGL (1) (archiwalny) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego

NWAZ-ZGL (1) (archiwalny) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego

00
225
Wersja: (1)
Obowiązywał do 28.02.2017

Do czego stosuje się NWAZ-ZGL (1)

Zgodnie z art. 78 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe, jest on zobowiązany dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Podatnik powinien dokonać zgłoszenia przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju do właściwego naczelnika urzędu celnego. Ustawodawca zobligował go także do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W formularzu należy wpisać dane niezbędne do sprawowania nadzoru nad obrotem wyrobami akcyzowymi, w szczególności informacje dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwot należnej do zapłaty akcyzy, dane umożliwiające identyfikację osób uczestniczących w obrocie oraz szczegółowe dane dotyczące wyrobów akcyzowych, takie jak: opis wyrobów, kod CN, ilość, stawka i kwota akcyzy.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF