OOKUK-L Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - utrata karty pojazdu Lublin

Wersja: 03.01.2013 | Pobrań: 707
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: OOKUK-L Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - utrata karty pojazdu Lublin

Karta pojazdu jest dokumentem przypisanym do pojazdu i wydawanym w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub w przypadku zapisania karty, zniszczenia bądź utraty.
Karta pojazdu musi być przedkładana zawsze w przypadku zmiany danych np.: właściciela, danych technicznych, wymiany dowodu rejestracyjnego. 
Wszystkie dokumenty należy załączyć w oryginale, jeśli nie określono, że można je załączyć w kopii.
Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu.

W przypadku utraty karty pojazdu:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku zniszczenia karty pojazdu w stopniu powodującym jej nieczytelność:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • dotychczasowa karta.

W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem:

  • zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,
  • oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu:

  • pisemna informacja wskazująca producenta i importera, który wydał kartę.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości,
  • polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz., 1137 z późn. zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.