Dziennik Gazeta Prawna
OPAL (1) Informacja w sprawie opłaty paliwowej

OPAL (1) Informacja w sprawie opłaty paliwowej

00
0
Wersja: 01.01.2018
Obowiązuje od 01.01.2018

Do czego stosuje się OPAL (1)

Podmiotami, których dotyczy opłata paliwowa od paliw silnikowych są:

  • producenci paliw silnikowych i gazu,
  • importerzy paliw silnikowych i gazu,
  • podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych i gazu,
  • inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Jeśli paliwo silnikowe lub gaz pochodzi z importu to informację o opłacie paliwowej przesyła się do urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce odprawy celnej, w pozostałych przypadkach - do Urzędu Skarbowego właściwego dla akcyzy.

Podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych, od jakich podmioty są obowiązane płacić podatek akcyzowy. Stawki opłaty paliwowej są zmienne i ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Więcej informacji można znaleźć na portalu dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl .

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (Dz.U. 2017 poz. 1671)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF