OsZPN Oświadczenie o zastosowaniu do przychodów z najmu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wersja: 01.01.1999 | Pobrań: 5113 | Obowiązuje od: 1999-01-01
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: OsZPN Oświadczenie o zastosowaniu do przychodów z najmu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Co do zasady dochody osiągnięte przez podatników z najmu są co do zasady opodatkowane na zasadach skali podatkowej (czyli podatku 18 i 32%). Podatnik może jednak złożyć oświadczenie o zastosowaniu do nich ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przypadku najmu, dzierżawy i umów podobnych podatnik składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku lub w przypadku podatników rozpoczynających osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowany u podatnika pozostaje przychód z najmu, czyli kwota, którą faktycznie uzyskuje. Podatnik może przychód obniżać o refakturowane koszty najmu. Podatek oblicza się według stawki 8,5%. Możliwe jest stosowanie ulg podatkowych i odliczeń.

Nie ma możliwości opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z najmu uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie ma również możliwości dzielenia poszczególnych nieruchomości i opodatkowania części z nich ryczałtem, a części na zasadach ogólnych. Wybór formy opodatkowania dotyczy bowiem całego źródła przychodów a nie poszczególnych wynajmowanych bądź wydzierżawianych nieruchomości lub ruchomości.

Podstawa prawna:

Art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.