OUOUS Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym/osoby pobierającej zasiłek macierzyński/osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Wersja: 26.11.2012 | Pobrań: 1075
Brak głosów

Opis: OUOUS Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym/osoby pobierającej zasiłek macierzyński/osoby pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

Zgodnie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Przez inny tytuł nie należy rozumieć tytułu, z którego dana osoba nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.
W świetle powyższego:

 1. osoba przebywająca na urlopie wychowawczym albo pobierająca zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego mająca ustalone prawo do emerytury lub renty nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
 2. osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub pobierająca zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli:
 • pozostaje w stosunku pracy (dotyczy przypadków, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym albo pobierająca zasiłek macierzyński podejmuje w tym okresie zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę u własnego lub innego pracodawcy),
 • wykonuje umowę o pracę nakładczą,
 • jest członkiem rsp lub skr,
 • wykonuje umowę agencyjną lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • prowadzi pozarolniczą działalność,
 • współpracuje przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie,
 • usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia współpracuje przy prowadzeniu pozarolniczej działalności,
 • pobiera uposażenie posła lub senatora,
 • pobiera stypendium sportowe,
 • pobiera stypendium dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • wykonuje pracę na podstawie skierowania w czasie odbywania kary lub tymczasowego aresztowania,
 • posiada status duchownego,
 • pozostaje w stosunku służbowym funkcjonariusza Służby Celnej,

Oznacza to, że jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego osoba będzie wykonywała pracę na podstawie np. umowy agencyjnej, wówczas będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu
wykonywania tej umowy. W okresie wykonywania umowy nie będzie podlegała natomiast ubezpieczeniom z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, która w trakcie trwania tego urlopu urodzi kolejne dziecko i nabywa tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.