Dziennik Gazeta Prawna
PASKF-wp Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej (z możliwością edycji kwot oraz wpisania wielu pozycji)

PASKF-wp Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej (z możliwością edycji kwot oraz wpisania wielu pozycji)

00
7968
Wersja: 21.04.2022
Obowiązuje od 20.09.2022

Do czego stosuje się PASKF-wp

W przypadku zakończenia operacji na kasie fiskalnej, nie ma możliwości dokonania korekty poprzez wpisanie na kasie transakcji ze znakiem minus. Anulowanie sprzedaży nastąpić może wyłącznie w ściśle określonej formie. W przypadku zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów należy taką czynność ująć w odrębnej ewidencji zawierającej m.in.  protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

W przypadku oczywistej pomyłki na kasie fiskalnej prowadzić należy odrębną ewidencję, do której podatnik dokonuje niezwłocznie wpisu korekty oczywistej pomyłki przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Przepisy nadal nie rozwiązują kwestii anulowania sprzedaży w przypadku braku odbioru towaru przez klienta (anulowanie sprzedaży). W praktyce zwroty takie należy wpisywać również w ewidencji bez protokołu zwrotu podpisanego przez obie strony transakcji, w miejsce którego należy wpisać jako uwagi okoliczności anulowania sprzedaży.

Podstawa prawna

Par. 3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF