Dziennik Gazeta Prawna
PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

00
213
Wersja: 17.02.2021
Obowiązuje od 17.02.2021

Do czego stosuje się PB-18

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, to urząd zajmując się zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania uzna je za zgłoszenie budowy lub robót budowlanych.

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia:

  • wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części
  • nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie należy złożyć przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jeśli zostanie zmieniony sposób użytkowania zanim urząd oceni zgłoszenie, to urząd uzna to za samowolę. Wtedy konieczna jest legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz.U. 2021 poz. 298)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF